Artiest Adam Lambert

Naam van het lied Better Tha I Know Myzelf

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Cold as ice,
 and more bitter than a December winter night,
 that's how I treated you.
 And I know that I-I sometimes tend to lose my temper,
 and I cross the line,
 yeah that's the truth.

 I know it gets hard sometimes,
 but I could never leave your side.
 No matter what I say.

 Cause if I wanted to go,
 I would've gone by now but I really need you near me
 to keep my mind off the edge.
 If I wanted to leave,
 I would've left you by now.
 But you're the only one that knows me,
 better than I know myself. 

 All along.
 I tried to pretend it didn't matter if I was alone.
 But deep down I know.
 If you were gone for even a day I wouldn't know which way to turn 'cause I'm lost without you. 

 I know it gets hard sometimes,
 but I could never leave your side.
 No matter what I say.

 Cause if I wanted to go,
 I would've gone by now but I really need you near me
 to keep my mind off the edge.
 If I wanted to leave,
 I would've left you by now.
 But you're the only one that knows me,
 better than I know myself. 

 I get kind of dark, let it go too far.
 I can be obnoxious at times,
 but try and see my heart, 'cause I need you now.
 So let me down, you're the only thing in this world...
 I would die without.

 Cause if I wanted to go,
 I would've gone by now but I really need you near me
 to keep my mind off the edge.
 If I wanted to leave,
 I would've left you by now.
 But you're the only one that knows me,
 better than I know myself. 
 (2x)

Vertaling Nederlands

Koud als ijs,
en meer bitter dan december winternacht,
dat is hoe ik je behandeld.
En ik weet dat II soms de neiging om mijn humeur te verliezen,
en ik over de lijn,
ja dat is de waarheid.

Ik weet dat het wordt moeilijk soms,
maar ik kon nooit uw zijde te verlaten.
Maakt niet uit wat ik zeg.

Want als ik wilde gaan,
Ik zou nu zijn gegaan, maar ik moet je echt bij mij
om mijn gedachten af ​​te houden van de rand.
Als ik wilde vertrekken,
Ik had je achtergelaten door nu.
Maar jij bent de enige die mij kent,
beterdan ik mezelf ken.

Overal langs.
Ik probeerde te doen alsof het niet uitmaakte of ik was alleen.
Maar diep van binnen weet ik.
Als je weg was, zelfs voor een dag zou ik niet weten welke kant te zetten, want ik ben verloren zonder jou.

Ik weet dat het wordt moeilijk soms,
maar ik kon nooit uw zijde te verlaten.
Maakt niet uit wat ik zeg.

Want als ik wilde gaan,
Ik zou nu zijn gegaan, maar ik moet je echt bij mij
om mijn gedachten af ​​te houden van de rand.
Als ik wilde vertrekken,
Ik had je achtergelaten door nu.
Maar jij bent de enige diekent mij,
beter dan ik mezelf ken.

Ik word een beetje donker, laat het gaan te ver.
Ik kan onaangenaam zijn in tijden,
maar proberen en zien mijn hart, want ik heb je nu nodig.
Dus laat me naar beneden, jij bent de enige in deze wereld ...
Ik zou sterven zonder.

Want als ik wilde gaan,
Ik zou nu zijn gegaan, maar ik moet je echt bij mij
om mijn gedachten af ​​te houden van de rand.
Als ik wilde vertrekken,
Ik had je achtergelaten door nu.
Maar jij bent de enige die mij kent,
beter dan ik mezelf ken.
(2x)