Artiest Ed Sheeran

Naam van het lied Photograph

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing makes us feel alive

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me to come home

Loving can heal, loving can mend your soul
And it's the only thing that I know, know
I swear it will get easier
Remember that with every piece of you
Hm, and it's the only thing we take with us when we die

Hm, we keep this love in this photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts were never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone

And if you hurt me
That's okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home

Oh, you can fit me
Inside the necklace you got when you were sixteen
Next to your heartbeat where I should be
Keep it deep within your soul

And if you hurt me
Well, that's okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go

When I'm away, I will remember how you kissed me
Under the lamppost back on Sixth street
Hearing you whisper through the phone
"Wait for me to come home"

Vertaling Nederlands

Liefde kan pijn doen, liefde kan soms pijn doen
Maar het is het enige dat ik weet
Als het moeilijk wordt, weet je dat het soms moeilijk kan worden
Het is het enige dat ons levend voelt

Wij houden deze liefde op een foto
We hebben deze herinneringen voor onszelf gemaakt
Waar onze ogen nooit sluiten
Harten zijn nooit gebroken
En de tijd is voor altijd bevroren

Dus je kunt me houden
In de zak van je gescheurde spijkerbroek
Hou me dichterbij 'tot onze ogen elkaar ontmoeten
Je zal nooit alleen zijn, wacht op mij om naar huis te komen

Loving canGenezen, liefdevolle kan je ziel verzorgen
En het is het enige dat ik weet, weet
Ik zweer dat het makkelijker wordt
Onthoud dat met elk stukje van jou
Hm, en het is het enige wat we met ons nemen wanneer we sterven

Hm, we houden deze liefde op deze foto
We hebben deze herinneringen voor onszelf gemaakt
Waar onze ogen nooit sluiten
Harten waren nooit gebroken
En de tijd is voor altijd bevroren

Dus je kunt me houden
In de zak van je gescheurde spijkerbroek
Hou me dichterbij 'tot onze ogen elkaar ontmoeten
Je zal nooit alleen zijn

En als jePijn me
Dat is oke baby, alleen woorden bloeden
Binnen deze pagina's hou je me gewoon vast
En ik zal je nooit laten gaan
Wacht op mij om naar huis te komen
Wacht op mij om naar huis te komen
Wacht op mij om naar huis te komen
Wacht op mij om naar huis te komen

Oh, je kan me passen
Binnen de ketting kreeg je toen je zestien was
Naast uw hartslag waar ik zou moeten zijn
Hou het diep in je ziel

En als je me pijn doet
Nou, dat is oke schat, alleen woorden bloeden
Binnen deze pagina's hou je me gewoon vast
En ik zal je nooit laten gaan

Als ik weg ben,Ik zal onthouden hoe je me kuste
Onder de lantaarnpaal terug op de zesde straat
U hoort fluisteren via de telefoon
"Wacht op mij om thuis te komen"