Artiest John Mayer

Naam van het lied In The Blood

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

John Mayer - In The Blood
How much of my mother has my mother left in me?
 How much of my love will be insane to some degree?
 And what about this feeling that I'm never good enough?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

 How much of my father am I destined to become?
 Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?
 Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

 I can feel the love I want
 I can feel the love I need
 But it's never gonna come the way I am
 Could I change it if I want it?
 Can I rise above the flood?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

 How much like my brothers, do my brothers wanna be?
 Does a broken home become another broken family?
 Or will we be there for each other like nobody ever could?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

 I can feel the love I want
 I can feel the love I need
 But it's never gonna come the way I am
 Could I change it if I want it?
 Can I rise above the flood?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

 I can feel the love I want
 I can feel the love I need
 But it's never gonna come the way I am
 Could I change it if I want it?
 Can I rise above the flood?
 Will it wash out in the water? 
 Or is it always in the blood?

Vertaling Nederlands

John Mayer - In Het Bloed
Hoeveel van mijn moeder heeft mijn moeder in me achtergelaten?
Hoeveel van mijn liefde zal in zekere mate krankzinnig zijn?
En hoe zit het met dit gevoel dat ik nooit goed genoeg ben?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?

Hoeveel van mijn vader ben ik van plan om te worden?
Zal ik de lichten in mij dimmen om alleen iemand te bevredigen?
Zal ik deze vrouw me laten doden, of met jaloerse liefde doen?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?

Ik kan hetLiefde ik wil
Ik kan de liefde die ik nodig heb, voelen
Maar het komt nooit zoals ik ben
Kan ik het veranderen als ik het wil?
Mag ik boven de overstroming stijgen?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?

Hoeveel willen mijn broers, willen mijn broers zijn?
Wordt een gebroken huis een andere gebroken familie geworden?
Of zullen we er voor elkaar zijn zoals niemand ooit kon?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?

Ik kan de liefde die ik wil, voelen
Ik kan de liefde die ik nodig heb, voelen
MaarHet komt nooit zoals ik ben
Kan ik het veranderen als ik het wil?
Mag ik boven de overstroming stijgen?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?

Ik kan de liefde die ik wil, voelen
Ik kan de liefde die ik nodig heb, voelen
Maar het komt nooit zoals ik ben
Kan ik het veranderen als ik het wil?
Mag ik boven de overstroming stijgen?
Zal het uitwassen in het water?
Of is het altijd in het bloed?