Artiest Us

Naam van het lied Sunday Bloody Sunday

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Yes...

 I can't believe the news today
 Oh, I can't close my eyes
 And make it go away
 How long...
 How long must we sing this song?
 How long? How long...
 'cause tonight...we can be as one
 Tonight...

 Broken bottles under children's feet
 Bodies strewn across the dead and street
 But I won't heed the battle call
 It puts my back up
 Puts my back up against the wall

 Sunday, Bloody Sunday
 Sunday, Bloody Sunday
 Sunday, Bloody Sunday

 And the battle's just begun
 There's many lost, but tell me who has won
 The trench is dug within our hearts
 And mothers, children, brothers, sisters
 Torn apart

 Sunday, Bloody Sunday
 Sunday, Bloody Sunday

 How long...
 How long must we sing this song?
 How long? How long...
 'cause tonight...we can be as one
 Tonight...tonight...

 Sunday, Bloody Sunday
 Sunday, Bloody Sunday

 Wipe the tears from your eyes
 Wipe your tears away
 Oh, wipe your tears away
 Oh, wipe your tears away
 (Sunday, Bloody Sunday)
 Oh, wipe your blood shot eyes
 (Sunday, Bloody Sunday)

 Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
 Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)

 And it's true we are immune
 When fact is fiction and TV reality
 And today the millions cry
 We eat and drink while tomorrow they die

 (Sunday, Bloody Sunday)

 The real battle just begun
 To claim the victory Jesus won
 On...

 Sunday Bloody Sunday
 Sunday Bloody Sunday...

Vertaling Nederlands

Ja ...

Ik kan niet geloven dat het nieuws vandaag
Oh, ik kan mijn ogen niet sluiten
En te laten verdwijnen
Hoe lang ...
Hoe lang moeten we dit lied zingen?
Hoe lang? Hoe lang ...
'Vanavond veroorzaken ... we kunnen zijn als een
Vanavond ...

Gebroken flessen onder de voeten van kinderen
Lichamen verspreid over de doden en de straat
Maar ik zal de strijd oproep geen acht
Het zet mijn back-up
Zet mijn rug tegen de muur

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

En de strijd is nog maar net begonnen
Er zijn veelverloren, maar vertel me wie heeft gewonnen
De geul wordt gegraven in ons hart
En moeders, kinderen, broers, zussen
Verscheurd

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

Hoe lang ...
Hoe lang moeten we dit lied zingen?
Hoe lang? Hoe lang ...
'Vanavond veroorzaken ... we kunnen zijn als een
Vanavond ... vanavond ...

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

Veeg de tranen uit je ogen
Veeg je tranen weg
Oh, veeg je tranen weg
Oh, veeg je tranen weg
(Zondag, bloederige zondag)
Oh, veeg jebloed doorlopen ogen
(Zondag, bloederige zondag)

Zondag, bloederige zondag (Zondag, bloederige zondag)
Zondag, bloederige zondag (Zondag, bloederige zondag)

En het is waar dat we immuun zijn
Wanneer feit is fictie en de werkelijkheid van TV
En vandaag de miljoenen huilen
We eten en drinken terwijl ze morgen sterven

(Zondag, bloederige zondag)

De echte strijd nog maar net begonnen
Om de overwinning te claimen Jezus gewonnen
On ...

Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday ...